Usługi

Świadczymy następujące usługi:
  • organizacja działu księgowości w firmie, wsparcie w wyborze odpowiedniego oprogramowania księgowego, zaprojektowanie planu kont oraz polityki rachunkowości;
  • pełna obsługa księgowa, prowadzenie ksiąg, książek przychodów i rozchodów oraz uproszczonej ewidencji podatkowej, sporządzanie deklaracji podatkowych, reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi;
  • przygotowanie sprawozdań finansowych, statystycznych, raportów do grupy;
  • przygotowywanie ofert dla Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • sporządzanie list płac, prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS;
  • przygotowywanie umów cywilnoprawnych, umów o pracę, obsługa kadrowa pracowników;
  • opracowanie biznesplanów, budżetów do projektów, analiz finansowych;
  • przeglądy ksiąg, weryfikacja poprawności rozliczeń podatkowych, nadzór księgowy;
  • konsultacje dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie wyboru właściwej formy opodatkowania oraz właściwej formy prawnej, przygotowanie dokumentów rejestracyjnych.
Jesteśmy elastyczni. Dopasowujemy ofertę do indywidualnych potrzeb Klienta.